Počet záznamů: 1  

Apropriativní metody v současném umění a vizualita

  1. LESÁK, Jan (dis). Apropriativní metody v současném umění a vizualita [rukopis]. 2010. 47 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu, 2010. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=83975>