Počet záznamů: 1  

Akutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy

  1. ŠEBESTOVÁ, Šárka (dis). Akutní toxicita směsí těžkých kovů pro vodní organismy [rukopis]. 2009. 115 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2009. Dostupné na internetu: <https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=00071773>

Počet záznamů: 1