Počet záznamů: 1  

(A)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy

  1. BÍLEK, Petr A. (A)symetrické historie - zamlčené rámce a vytěsněné problémy : sborník k sympoziu o antologiích českého a slovenského umění 2. poloviny 20. století. Praha : Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, c2008. 269 s. Dostupné na internetu: <http://dl.avu.cz> <http://toc.nkp.cz/NKC/200901/contents/nkc20081815655_1.pdf> ISBN 978-80-87108-07-9.

Počet záznamů: 1