Počet záznamů: 1  

Haida

  1. BLUMENTRITOVÁ, Jana (dis). Haida : indiáni severozápadního pobřeží Kanady, využití tohoto tématu ve školní praxi [rukopis]. 2008. 97 l. Diplomová práce -- Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, 2008. Dostupné na internetu: <https://ws.ujep.cz/ws/services/rest/kvalifikacniprace/downloadPraceContentAuth?adipIdno=30235>

Počet záznamů: 1