Počet záznamů: 1  

Prevence a adiktologie pro odborníky pracující v ústavní výchově a preventivně výchovné péči

  1. RADIMECKÝ, Josef - JANÍKOVÁ, Barbara. Prevence a adiktologie pro odborníky pracující v ústavní výchově a preventivně výchovné péči : učební podklady ke kurzu. Vyd. 1. Praha : Centrum adiktologie PK 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzita Karlova, 2007. 89 s. Učební texty. ISBN 978-80-239-9961-7.

Počet záznamů: 1