Počet záznamů: 1  

Boj za právo

  1. ČERNÝ, Jan Matouš. Boj za právo : sborník aktů politických u věcech státu a národa českého od roku 1848 s výklady historickými. Část II., [Od rozpuštění sněmu Kroměřížského až do vydání diplomu říjnového (4. března 1849 - 20. října 1860)]. Přetisk 1. vyd. V Praze : Karolinum, 2007. s. 797-1199. Prameny k dějinám českého myšlení 8. ISBN 978-80-246-1159-4.