Počet záznamů: 1  

Aplikace platových předpisů ve školství

  1. VALENTA, Jiří. Aplikace platových předpisů ve školství : s komentářem a příklady z praxe k 1. 5. 2007. 3., aktualiz. vyd. Olomouc : ANAG, 2007. 306 s. Práce, mzdy, pojištění. ISBN 978-80-7263-401-9.

Počet záznamů: 1