Počet záznamů: 1  

sociolingvistika

 1. sociolingvistika
  antropolingvistika
  etnolingvistika
  geografická lingvistika
  jazyk a kultura
  argot
  jazyková kultura
  kritická analýza
  slang
  zdvořilost
  aplikovaná lingvistika
  sociolinguistics
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (4) - Soubor skupin tezauru - věcné témata
  (67) - Knihy
  (7) - Vysokoškolské práce