Počet záznamů: 1  

Bilance energetických toků v průmyslovém závodě a návrh technologických změn

  1. Bilance energetických toků v průmyslovém závodě a návrh technologických změn [rukopis] / František Douda. -- 2022. -- 69 l. -- Ved. práce Jan Štěrba. -- Oponent Valerie Černohlávková. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem řešení na snížení spotřeby energií v provozu závodu. Vychází jednak z bilance spotřeby tepla v závodě, jednak ze zdrojů tepla v závodě i těch, které nejsou dosud využívány (kompresory, vytlačovací lisy, apod.). Bude posouzena i možnost využití dalších zdrojů tepla (tepelné čerpadlo, solární kolektory pro ohřev TV, vytápění apod.).. -- Abstrakt: The diploma thesis deals with the design of solutions to reduce energy consumption in the industrial plant. Based on the balance of heat consumption in the plant, and heat sources in the plant, and those that are not yet used (compressors, extruders, etc.). The possibility of using other heat sources (heat pump, solar collectors for heating HW, heating, etc.) will also be assessed.
    Štěrba, Jan, 1973-. Černohlávková, Valerie, 1999 -. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav strojů a energetiky
    odpadní teplo. solární panely. fotovoltaická elektrárna. energetické úspory. waste heat. solar panels. photovoltaic power plant. energy savings. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1