Počet záznamů: 1  

Dilemata sociálních pracovníků při práci v terénní službě se seniory

  1. Dilemata sociálních pracovníků při práci v terénní službě se seniory [rukopis] / Lucie Pavlištová. -- 2022. -- 000 : tab. -- Ved. práce Jan Vašat. -- Oponent Lukáš Prostřední. -- Abstrakt: Bakalářská práce se věnuje etickým dilematům sociálních pracovníků při práci se seniory v terénní službě. V práci jsou kapitoly věnované sociální práci, etice a etickým dilematům, psychohygieně, je popsána organizace ve které pracují participantky, se kterými byly prováděny rozhovory. Cílem práce bylo zjistit a jakými dilematy se sociální pracovníci při poskytování terénních služeb seniorům setkávají, jak je řeší a zda se jejich způsoby řešení nějak odlišují.. -- Abstrakt: The bachelor's thesis is devoted to the ethical dilemmas of social workers when working with seniors in field service. The thesis contains chapters dedicated to social work, ethics and ethical dilemmas, psychohygiene, and describes the organization in which the participants work, with whom the interviews were conducted. The aim of the work was to find out what dilemmas social workers encounter when providing outreach services to the elderly, how they solve them and whether their methods of solving them differ in any way.
    Vašat, Jan, 1983-. Prostřední, Lukáš. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra sociální práce
    Sociální práce. Sociální pracovník. Etická dilemata. Terénní sociální práce. Senioři. Social work. Social worker. Ethical dilemmas. Field social work. Seniors. bakalářské práce
    (043)378.22

Počet záznamů: 1