Počet záznamů: 1  

Vtělené Slovo I v Teologické sumě

  1. KB 38060
    Vtělené Slovo I v Teologické sumě. STh III, q. 1-6 / Tomáš Akvinský ; překlad, úvodní studie a poznámky Metoděj Němec. -- Vydání první. -- Praha : Krystal OP, s.r.o., 2022. -- 159 stran ; 21 cm. -- (Summa theologiæ). -- Přeloženo z latiny. -- ISBN : 978-80-7575-127-0 (brožováno).
    Němec, Metoděj
    Tomáš Akvinský, svatý, 1225-1274. Summa theologiae. 13. století. Bůh (teologie). vlastnosti Boha. inkarnace - křesťanské pojetí. křesťanské učení. křesťanská dogmatika. christologie. trinitární teologie. scholastika - Itálie - 13. století. křesťanská teologie - Itálie - 13. století. křesťanská filozofie - Itálie - 13. století. God (theology). attributes of God. incarnation - Christian approach. Christian doctrine. Christian dogmatics. Christology. trinitology. scholasticism - Italy - 13th century. Christian theology - Italy - 13th century. Christian philosophy - Italy - 13th century. studie. pojednání. komentovaná vydání. studies. essays. annotated editions
    2-14/-15. 27-144. 2-225. 27-1/-9. 27-284. 27-31. 27-284-144.89. 141.31. 27-1. 14:27. 27. (450). (048.8). (049). (0.072)

Počet záznamů: 1