Počet záznamů: 1  

Zkoumání vlivu režimu tepelného zpracování na mechanické vlastnosti slitin sérií EN AW 2000 a EN AW 6000

  1. Zkoumání vlivu režimu tepelného zpracování na mechanické vlastnosti slitin sérií EN AW 2000 a EN AW 6000 [rukopis] / Martin Fejfar. -- 2022. -- 87 l. : il., grafy, tab. -- Ved. práce Štefan Michna. -- Oponent Karel Novotný. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu režimu tepelného zpracování na mechanické vlastnosti slitin sérií EN AW 2000 a EN AW 6000. V teoretické části jsou charakterizovány slitiny hliníku pro tváření včetně bližšího představení technologie protlačování. Významný vliv na mechanické vlastnosti hliníkových slitin má tepelné zpracování, tudíž jsou v práci charakterizovány používané metody tepelného zpracování hliníkových slitin, podrobněji pak metoda vytvrzování hliníkových slitin. V praktické části jsou slitiny EN AW 2011, EN AW 2017, EN AW 6023 a EN AW 6082 podrobeny různým režimům vytvrzování a následnému zkoumání mechanických vlastností. Naměřené hodnoty slouží k optimalizaci tepelných režimů vytvrzování vybraných hliníkových slitin ve společnosti Constellium Extrusions Děčín s.r.o.. -- Abstrakt: The thesis deals with research of heat treatment influence on mechanical properties of aluminum alloys series EN AW 2000 and EN AW 6000. The theoretical part of the work describes aluminum alloys used for forming including more detailed description of extrusion technology. Heat treatment has a significant influence on mechanical properties of aluminum alloys. The thesis characterizes heat treatments methods of aluminium alloys with a focus on hardening of aluminum alloys. In the practical part of the work, aluminum alloys EN AW 2011, EN AW 2017, EN AW 6023 and EN AW 6082 are hardened and their mechanical properties are researched. Results are used for optimization of heat treatment modes of aluminum alloys in Constellium Extrusions Děčín s.r.o.
    Michna, Štefan, 1962-. Novotný, Karel. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav technologií a materiálů
    hliníkové slitiny. vytvrzování. mechanické vlastnosti. tváření. Aluminum alloys. hardening. mechanical properties. forming. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1