Počet záznamů: 1  

Návrh laboratorní úlohy pro měření činného výkonu

  1. Návrh laboratorní úlohy pro měření činného výkonu [rukopis] / Jakub John. -- 2022. -- 55 s (61915 znaků) + 1 CD-R. -- Ved. práce Vladislav Síťař. -- Oponent Lucie Noháčová. -- Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá navržením laboratorních úloh pro měření činného výkonu v různých druzích sítí. V první teoretické části je přiblížena problematika měření činného výkonu a základní pojmy. Druhá část se zabývá hlavním cílem práce a to provedením některých způsobů měření činného výkonu a navržením vhodných laboratorních úloh. Z naměřených hodnot je v závěru zhodnocována a navržena měřicí úloha stejně jako volba vhodných měřících přístrojů.. -- Abstrakt: The bachelors thesis deals with the design of a laboratory tasks for active power measurements in different types of network. In the first theoretical part, the active power measurement issues and basic concepts are introduced. The second part deals with the main objective of the thesis, specificaly to perform active power measurements and to design most benefical laboratory tasks. From the measured values, the measurement task as well as the selection of most benefical measuring instrumets is evaluated and proposed in the conclusion.
    Síťař, Vladislav. Noháčová, Lucie, 1997 -. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav strojů a energetiky
    činný výkon. wattmetr. laboratorní úloha. výkon. měření. Active power. wattmeter. laboratory task. power. measurement. bakalářské práce
    (043)378.22

Počet záznamů: 1