Počet záznamů: 1  

Udržitelnost teplárenského provozu EMĚ I při plnění emisních limitů od roku 2021

  1. Udržitelnost teplárenského provozu EMĚ I při plnění emisních limitů od roku 2021 [rukopis] / René Kontra. -- 2022. -- 54 l. : il., grafy, schémata, tab. + CD ROM. -- Ved. práce Tomáš Vysloužil. -- Oponent Milan Stehlík. -- Abstrakt: V mé práci se zabývám možnými úpravami vzduchových a palivových poměrů během spalovacího procesu granulačního kotle G250. Tyto úpravy se týkají pouze stávajících primárních opatření bez nutnosti snižování emisí NOx pomocí případných sekundárních opatření v podobě metody SNCR.. -- Abstrakt: In my work I deal with possible adjustments of air and fuel conditions during the combustion process of granulation boiler G250. These adjustments only concern existing primary measures without the need to reduce NOx emissions through possible secondary measures in the form of the SNCR method.
    Vysloužil, Tomáš, 1977-. Stehlík, Milan, 1997 -. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ústav strojů a energetiky
    Primární opatření. sekundární opatření. spalovací proces. emise. palivo. vzduch. Primary measures. secondary measures. combustion process. emissions. fuel. air. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1