Počet záznamů: 1  

Folklor "Regionu Širšího Karlovarska" se zaměřením na Folklorní soubor Krušnohor

  1. Folklor "Regionu Širšího Karlovarska" se zaměřením na Folklorní soubor Krušnohor [rukopis] / Kamila Podolská. -- 2022. -- 44 l. (62 857) : mapy. -- Ved. práce Lenka Přibylová. -- Oponent Eva Novotná. -- Abstrakt: Má bakalářská práce na téma "Folklor "Regionu Širší Karlovarsko" se zaměřením na Folklorní soubor Krušnohor" je koncipována tak, aby všem čtenářům byly předloženy komplexní informace o folkloru, folklorismu, "Regionu Širší Karlovarsko", a samozřejmě byla potřeba shrnout a popsat činnost souborů, především jsem se zaměřila na FS Krušnohor. Cílem práce tedy není žádný výzkum, nýbrž zmapovat historii, repertoár a další informace o FS Krušnohor, o kterém bychom se v téměř žádné publikaci nedozvěděli, ačkoli je úspěšným českým folklorním souborem.. -- Abstrakt: My bachelor thesis on the topic "Folklore "of the Wider Karlovy Vary Region" is focusing on folk ensemble Krušnohor" is designed to provide all readers with comprehensive information about folklore, folklorism, "Wider Karlovy Vary Region" and necessary summary and description of the activity of the files, I primarily focused on Folklore group Krušnohor. The object of the work is mapping the history, repertoire and more information about Folklore group Krušnohor, about which has very poor publication history even though it's very famous.
    Přibylová, Lenka, 1949-. Novotná, Eva, 1987 -. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra hudební výchovy
    Folklor. folklorismus. "Region Širšího Karlovarska". folklorní soubor. Folklorní soubor Krušnohor. Folklor. folklorismus. "Wider Karlovy Vary Region". folklor group. Folklor group Krušnohor. bakalářské práce
    (043)378.22

Počet záznamů: 1