Počet záznamů: 1  

Děčín ve výtvarném projevu na 1. stupni základní školy

  1. Plíšková, Hana, 1990-
    Děčín ve výtvarném projevu na 1. stupni základní školy [rukopis] / Hana Plíšková. -- 2021. -- 109 l. (98 656 znaků) : il. + 1 CD ROM. -- Ved. práce Radka Růžičková. -- Oponent Tereza Havlovicová. -- Abstrakt: Cílem diplomové práce bylo ozvláštnit vnímání města Děčín dětmi skrze rozmanité výtvarné činnosti. Tyto činnosti na sebe chronologicky navazují s ohledem na rozvoj výtvarného myšlení dětí. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje kapitoly z oblasti didaktiky a metodologie primárního vzdělávání, dějin umění a použitých výtvarných technik. Praktická část ukazuje možnosti výuky výtvarné výchovy, kde hlavním tématem je město Děčín ve výtvarném projevu žáků 1. stupně základní školy.. -- Abstrakt: The aim of the diploma thesis was to make the perception of the city of Děčín special by children through the diversity of artistic activities. These activities follow each other chronologically regarding the development of children's artistic thinking. The diploma thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part contains chapters from the field of didactics and methodology of primary education, art history and applied art techniques. The practical part shows the possibilities of teaching art education, where the main topic is the city of Děčín in the artistic expression of primary school pupils.
    Růžičková, Radka, 1971-. Havlovicová, Tereza. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výchov uměním
    Město. Děčín. architektura. výtvarný cyklus. výtvarné techniky. výtvarná výchova. City. Děčín. architecture. art cycle. art techniques. art lessons. diplomové práce
    (043)378.2

Počet záznamů: 1