Počet záznamů: 1  

Proč chytré děti dostávají špatné známky

 1. KB 33727
  Silbert, Linda Bress
  Proč chytré děti dostávají špatné známky / Linda Bress Silbert, Alvin J. Silbert ; [překlad Martina Nečesalová]. -- 1. vyd. -- Brno : Edika, 2013. -- 135 s. : il., portréty ; 21 cm. -- Přeloženo z angličtiny. -- Obálkový podnázev: co rodiče potřebují vědět a co mají dělat. -- Resumé: Prakticky zaměřená kniha se snaží odhalit příčiny, proč děti dostávají špatné známky, a nabízí rodičům řešení k nápravě studijních problémů. Metoda prosazovaná autory, americkými výchovnými terapeuty a spisovateli, je založená na 6 klíčových oblastech - sebehodnocení, důvěře, odpovědnosti, volbě možností, uspokojování potřeb a dosahování cílů. Děti si musejí samy uvědomovat své problémy a rozhodnout se je napravit vhodným způsobem. Rodiče je mají vést, napomáhat jim, povzbuzovat je, nikoliv volit donucovací prostředky, výhružky či výčitky. Kniha se snaží rodičům ukázat, jak vhodně jednat s dětmi, aby byly úspěšné ve škole i v životě.. -- Resumé: Praktická příručka pro rodiče učí, jak vhodně komunikovat s dětmi při řešení problémů s plněním školních povinností. -- ISBN : 978-80-266-0166-1 (brož.).
  Silbert, Alvin J
  výchova dítěte. rodiče a děti. učitel a žák. školní prospěch. sebehodnocení. sebeřízení. child rearing. parents and children. teacher and learner. school results. self-evaluation. self-management. příručky. handbooks and manuals
  37.03-053.2. 173.5/.7. 37.064.2. 37.091.26. 159.923.2. 159.923.5. (035)

Počet záznamů: 1