Počet záznamů: 1  

Úvod do podnikové ekonomiky

  1. KB 29640
    Úvod
    Úvod do podnikové ekonomiky /. -- Abstrakt: Kniha seznamuje se základy řízení majetku a finančních zdrojů podniku a objasňuje základní ekonomické veličiny v podniku, financování a finančního rozhodování. Druhé vydání publikace je kompletně aktualizováno s ohledem na nový zákon o účetnictví a další právní předpisy. -- ISBN : 978-80-271-2034-5.