Počet záznamů: 1  

HoNOS - Hodnocení zdravotního stavu

 1. KB 28708
  HoNOS
  HoNOS - Hodnocení zdravotního stavu = Health of the nation outcome scales : (manuál české verze) / autoři české verze Ondřej Pěč ... [et al.]. -- 1. vyd. -- Praha : Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2007. -- 50 s. : il. ; 30 cm. -- "Publikace byla vytvořena v rámci projektu Centra pro rozvoj péče a duševní zdraví Vývoj a standardizace posuzovacích nástrojů k hodnocení účinnosti komunitní psychiatrické péče". -- "Manuál byl publikován jako součást výukového modulu vzniklého v rámci projektu "Celoživotní vzdělávání sester v oblasti psychiatrické rehabilitace a terénní práce v psychiatrii". -- Pořízeno adaptací originální anglické verze. -- ISBN : 978-80-254-1182-7 (kroužková vazba).
  Pěč, Ondřej, 1959-
  zdravotní stav obyvatelstva. duševní poruchy. duševní zdraví. podpora zdraví. hodnocení zdravotního stavu. population health status. mental disorders. mental health. health promotion. population health status assessment. metodické příručky. methodological manuals
  614.1:616-01. 616.89-008. 613.86. 613/614. [614.1:616-01]:005.585. (072)

Počet záznamů: 1