Počet záznamů: 1  

Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice

  1. KB 28549
    Pavlíčková, Lenka
    Poruchy matematických schopností žáků s dyskalkulií a jejich vliv na řešení učebních úloh ve fyzice a v matematice : shrnutí výsledků výzkumného šetření / Lenka Pavlíčková. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2018. -- 189 stran : ilustrace ; 23 cm. -- (Matematika a didaktika matematiky ; svazek 3). -- 200 výtisků. -- ISBN : 978-80-210-9090-3 (brožováno).
    matematické schopnosti. dyskalkulie. didaktické testy. děti školního věku. pedagogický výzkum - Česko. základní školy - Česko. mathematical abilities. dyscalculia. educational tests and measurements. school children. educational research - Czechia. elementary schools - Czechia. případové studie. monografie. case studies. monographs
    159.928.22:51. 616.89-008.43:51. 37.091.26/.27. 316.346.32-053.5. 37.012. 373.3. (437.3). (078.7). (048.8)