Počet záznamů: 1  

Finanční analýza

  1. KB 26793
    Růčková, Petra, 1971-
    Finanční analýza : metody, ukazatele, využití v praxi / Petra Růčková. -- 6. aktualizované vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2019. -- 152 stran : ilustrace ; 24 cm. -- (Finanční řízení). -- Abstrakt: Naučte se, jak pracovat se základními účetními výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a cash-flow při zpracovávání finanční analýzy. Využijte tyto metody ve své podnikatelské praxi. -- ISBN : 978-80-271-2028-4 (brožováno).
    finanční analýza. financial analysis. příručky. handbooks and manuals
    657.41/.45. (035)

Počet záznamů: 1