Počet záznamů: 1  

ČSN 56 0116-7 (560116) Metody zkoušení pekařských výrobků

  1. NO 11
    ČSN
    ČSN 56 0116-7 (560116) Metody zkoušení pekařských výrobků. Část 7, Stanovení obsahu cukrů podle Schoorla. -- Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 1995. -- 5 stran. -- Datum vydání normy je červenec 1995.
    pekařství. potravinářství. sacharidy. technické normy
    664.6. 547.454. 612.396. 613.263. 577.114. 663/664

Počet záznamů: 1