Počet záznamů: 1  

Básně

  1. KB 26516
    Gruša, Jiří, 1938-2011
    Básně / Jiří Gruša. -- První vydání. -- Brno : Barrister & Principal, 2018. -- 651 stran ; 22 cm. -- (Dílo Jiřího Gruši ; svazek VI). -- Vydáno v koedici s B & P Publishing. -- Resumé: Kniha zahrnuje česky a německy psanou poezii Jiřího Gruši přibližně od druhé poloviny padesátých let až do autorovy smrti roku 2011. Poezie Jiřího Gruši se zpočátku pokoušela o popis vnitřního světa člověka, jenž byl nahlížen jakoby naivníma očima, přesto však měl v sobě zakódované hluboké a přesné postřehy o podstatě utváření duchovního života. Později básník přechází k lyrické výpovědi, která se snaží zachytit úděl jeho generace a odmítá jakoukoli konformitu. Zvláště nekopromisně se pak autor (a to i v exilu) vyjadřoval k politické atmosféře v normalizačních Čechách. Jeho básně se postupně zbavují jakékoli naděje a plní se odkazy na dusná 70. a 80. léta, přinášející nejen do celé společnosti, ale zvláště do kulturní sféry pocity destrukce a zmaru. Básně z německého exilu jsou pak spíše volnou mozaikou, v níž se objevují záznamy snů, úvahy či vzpomínky na přátele. Podobně jako v českých textech i zde udivuje Grušova precizní práce s jazykem, který se stal na poměrně dlouhou dobu jeho druhou mateřštinou. -- ISBN : 978-80-7364-084-2 (Barister & Principal ; vázáno) : Kč 595,00. -- 978-80-7485-176-6 (B&P Publishing ; vázáno) : Kč 595,00.
    Gruša, Jiří, 1938-2011. 20.-21. století. česká poezie - 20.-21. století. Czech poetry - 20th-21st centuries. česká poezie. sebrané spisy. Czech poetry. collected works
    821.162.3-1. (0:82-1). (081.1)

Počet záznamů: 1