Počet záznamů: 1  

Ostrov tučňáků

  1. P-A 11329
    France, Anatole, 1844-1924
    Ostrov tučňáků ; Vzpoura andělů / Anatole France ; Přel. z franc. orig. L'Ile des pingouins ... Radovan Krátký La Révolte des anges ... J. Vobrubová-Koutecká ; Úv. Anatole France - bojovník za mír a socialismus naps. Jaroslav Bouček a J.O. Fischer ; Vysvětl. opatř. Eva Ruxová, Radovan Krátký a J. Vobrubová-Koutecká. -- 1. vyd. -- Praha : Československý spisovatel, 1951. -- 501, [2] s. ; 8°. -- (Knihovna klasiků) (Spisy / France; Sv. 2). -- 10750 výt. -- Abstrakt: "Ostrov tučňáků", napsaný r. 1908, je satirou na dějiny Francouzů-Tučňáků. Líčí ironicky jejich původ, dobu středověku s jejími legendami, vytvořenými hiearchií a dobu novou, zvl. pak obd. 3. republiky: gen. Boulangera, aspiranta diktatury, Dreyfussovu aféru - zde v románě aféru 80.000 otýpek sena, antisemitismus, buržoasii, státníky, právníky, ženy onoho období - inspirátorky tučňácké politiky. Ačkoliv předmětem satiry je Francie, dosah zesměšnění je širší: prostě buržoasní pseudodemokratický stát na rozmezí 19. a 20. věku i s dějinami věků minulých. - "Vzpoura andělů" je symbolický satirický román, naps. r. 1914 a vystihující atmosféru imperialistického světa, chystajícího se k válce. Odehrává se v soudobé franc. společnosti 20. stol., jejíž konkret. realist. obraz a satira (kromě vylíčení konkurenč. boje kapitalistů o výsad. postavení v imperialist. společnosti zaměřil se A.F. zvláště na katolické církevně monarchické kruhy) prolíná se s alegoric. motivem revoluce odbojných Lu. -- Abstrakt: ciferových andělů proti samozvanému Bohu (ztělesnění slepé ničivé síly a sobectví). Andělé vedou boj o vítězství vědy a rozumu, aby umožnili lidem oproštěný tvořivý život. Závěr románu, v němž se andělé svých revoluč. snů zříkají, protože jsou přesvědčeni, že každý nový vládce by se zvrhl v nenávistného despotu, vyjadřuje autorovo zklamání nad tehd. kapitulant. postojem socialist. vůdců k buržoasii. (Podle J.O. Fischera.).
    satirické romány. francouzské romány
    (0:82-313.1). 821-313.1. 821.133.1-31

Počet záznamů: 1