Počet záznamů: 1  

Hadrián z Římsů

  1. P-A 11664
    Klicpera, Václav Kliment, 1792-1859
    Hadrián z Římsů : Rytířská veselohra v 6 dějstvích / Václav Kliment Klicpera ; Upr. a studií Klicpera a české národní obrození opatř. Jindřich Honzl. -- 4. vyd., v úpr. J. Honzla 1. vyd. -- Praha : Umění lidu, 1950. -- 148, [2] s. ; 8°. -- (Divadlo lidu; Sv. 45). -- 3300 výt. -- Abstrakt: Rytíř Světislav má dceru Ruměnu. Jeho přítel Kilián má syna Hadriána. Rodičové se dohodnou, ale děti mění: Ruměna neustoupí od svého selského hocha Želibora, postarší Hadrián zvolí místo mladičké Ruměny její tetu Jenovefu. Setkání obou předem zasnoubených je ovšem provázeno četnými zmatky, které vyvolá oddaný Želiborův přítel Soběbor a jím najatý žoldnéř Srpoš, který představuje nepravého Hadriána. Ale vše končí k úplné spokojenosti všech zúčastněných. - Hra napsaná r. 1817, později Klicperou též přepracovaná, jako parodie na rytířské hry "získala si přízeň všech přirozených optimistů, jimiž divadelní obecenstvo nejčastěji je. Lehký a zábavný pohled na těžké a tragické divadelní umění, zesměšnění jeho ošumělých triků a plochost jeho efektů si zase otevřelo cestu k myslím těch, jejichž kritisující a věčně nespokojený pohled na svět nedovoluje, aby se smáli, leč tehdy, objeví-li na jiném chyby." (Dosl.) - V dosl., jenž je částí obsáhlejší studie o V.K. K., zachycuje Honzl nejdůl. ú. -- Abstrakt: daje o hře samotné a zároveň poukazuje na všechny předchůdce Klicperovy a odkrývá prameny a tradici, na něž V.K. K. v "rytířských hrách" navázal.
    Honzl, Jindřich, 1894-1953

Počet záznamů: 1