Počet záznamů: 1  

Divotvorný klobouk

  1. P-A 11681
    Klicpera, Václav Kliment, 1792-1859
    Divotvorný klobouk : Fraška v trojím dějství / V.K. Klicpera ; K vyd. připr. a komentář Klicperův Divotvorný klobouk naps. Miroslav Kačer ; Návrhy scén a kostýmů: Adolf Wenig. -- 1. vyd., v Osvětě. -- Praha : Osvěta, 1952. -- 83, [1] s. ; 8°. -- (Sešity Divadelní žatvy; sv. 51). -- Výklad lat. slov. -- 3300 výt. -- Abstrakt: Nové vydání populár. frašky, opírající se o Klicperou přepracovaný text 3. vyd. z r. 1848 (původně psáno 1817). Dnešní divadel. interpretace musí především stavět na Klicperově realismu, který věrně zachycuje dva světy, svět mladých a starých. Ti optimističtí mladí - nositelé Klicperova názoru - se vysmívají starému maloměšťáckému světu, zvláště pak tomu šosáckému a vydřidušskému, jak jej představuje hrabivý Koliáš. Mládí nad ním vítězí, ale Koliáš přece zůstává starým Koliášem, věčným skrblíkem. Předmluva tohoto vyd. kritisuje dosavad. buržoas. literárně historické pojetí a hodnotí hru jako plod konkret. histor. situace čes. měšťanstva po napoleon. válkách a jako hru, jež bojuje za progresivnější východisko a svým realismem je vlastně kritikou buržoasie vůbec.
    fraška. česká dramata
    82-223. 792.22. 821.162.3-2

Počet záznamů: 1