Počet záznamů: 1  

Český jazyk a literatura (povinný předmět

  1. Český
    Český jazyk a literatura (povinný předmět ; Seminář českého jazyka (volitelný předmět ; Literární seminář (volitelný předmět ; Umělecký přednes (nepovinný předmět. -- 2. vyd. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1974. -- 44 s. -- (Učební osnovy gymnazia). -- Rozmnož. -- ODPIS.
    čeština. literatura. učivo středních škol. učební osnovy
    811.162.3. 82. 373.5.016. (073)