Počet záznamů: 1  

Architektura, historie, umění

  1. P-D 5425
    Ševčík, Oldřich, 1945-
    Architektura, historie, umění : kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století / Oldřich Ševčík. -- 1. vyd. -- Praha : Grada, 2002. -- 318 s. : il., portréty. -- ISBN : 80-247-0345-9 (váz.).
    8. stol. př. Kr.-18. stol. po Kr. architektura - dějiny. dějiny umění. kulturní dějiny - Evropa - 8. stol. př. Kr.-18. stol.. umění a dějiny - Evropa. antika. výtvarné umění - Evropa. studie. učebnice
    930.85(37/38). (4). 72. 72/76. 72/76:93/94. 930.85. 94(4)

Počet záznamů: 1