Počet záznamů: 1  

1000 let kláštera na Ostrově (999-1999)

 1. P-D 5462
  1000
  1000 let kláštera na Ostrově (999-1999) : sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku. -- 1. vyd. -- Praha : Národní muzeum, 2003. -- 134 s. : il. ; 30 cm. -- 1000 výt.. -- Německá resumé. -- Vydalo Národní muzeum v Praze ve spolupráci s Českým výborem ICOM v nakl. Unicornis. -- ISBN : 80-7036-144-1 (Národní muzeum : brož.).
  Mezinárodní rada muzeí. Český výbor
  Ostrovský klášter. 12.-16. stol. archeologické výzkumy - Česko. archeologické nálezy - Česko. benediktinské kláštery - Česko. hmotná kultura - Česko - 12.-16. stol.. památky. excavations (archaeology) - Czech Republic. antiquities - Czech Republic. Benedictine monasteries - Czech Republic. material culture - Czech Republic - 12th-16th centuries. Ostrov u Davle (Česko). Ostrov u Davle (Czech Republic). sborníky. miscellanea
  902.2. 902:904. 726.71:27-789.2. 904. (437.312). (082)