Počet záznamů: 1  

Air pollution

 1. Z-DP 700
  Švecová, Vlasta
  Air pollution : [rukopis] exposure to PM2.5 form traffic : diplomová práce / Vlasta Švecová. -- 2005. -- 77 s.; 25 s. text., tab. a fot. příl. -- Licenční smlouva - souhlas. -- Ved. práce Martin Neruda. -- Abstrakt: Hlavní město České republiky, Praha, a hlavní město Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, jsou dnes jedny z nejvíce znečištěných měst Evropy. Na negativní dopady různých polutantů na lidské zdraví se upozorňuje nejen v Evropě, ale po celém světě. Dopady z polutantů z ovzduší zahrnují nejen mnoho nemocí, ale i zkrácení délky života přibližně o rok či více pro občany žijící v těchto lokalitách. Jedním z hlavních problémů zapříčiňujících znečištění ovzduší ve městech je automobilová doprava. Oxidy uhlíku, oxidy dusíku, prachové částice a uhlovodíky jsou hlavními znečišťujícími složkami nedokonalého spalování automobilových motorů. To je důvod, proč jsme se zaměřili právě na koncentrace prachových částic v ovzduší přímo v ulicích těchto hlavních měst. Naše měření přispěla ke znalostem o procesech probíhajících přímo v ulicích a potvrdila fakta, vyplývající ze současných studií těchto částic. Nejdůležitější složkou se ukázaly být aerosolové částice.
  Neruda, Martin, 1971-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra přírodních věd
  znečištění ovzduší. znečišťující látky. emise znečišťujících látek. Londýn (Anglie). Praha (Česko). diplomové práce
  504.5:502.3. 502.3(437.311). 504.5(410.1)

Počet záznamů: 1