Počet záznamů: 1  

Frazealahìčny mìnìmum belaruskaj movy

  1. KB 36474
    Frazealahìčny mìnìmum belaruskaj movy : zadačy ì perspektyvy = Frazeologické minimum běloruského jazyka : úkoly a perspektivy = The phraseological minimum of the Belarusian language : tasks and perspectives / Ì. Kalìta, A. Sadoŭskaja, N. Staravojtava. -- Vydání první. -- Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2021. -- 210 stran ; 25 cm. -- Nad názvem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. -- 200 výtisků. -- ISBN : 978-80-7561-324-0 (brožováno). -- 10.21062/B/FMBJ/2021.02.
    Sadoŭskaja, Anžalìka Leanìdaŭna, 1976-. Staravojtava, Nadzeja Pjatroŭna, 1976-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pedagogická fakulta
    běloruština. frazeologie. studium jazyků. Belarusian language. phraseology. language learning. kolektivní monografie. collective monographs
    811.161.3. 81'373.7. 81'24. (048.8:082)

Počet záznamů: 1