Počet záznamů: 1  

Adaptace na změnu klimatu ve městech

  1. KB 30563
    Adaptace na změnu klimatu ve městech : pomocí přírodě blízkých opatření / autoři textů k příkladům adaptačních opatření: Adam Baroš, Martin Čížek, Dan Frantík, Hrón Hrafnsdóttir, Thórólfur Jónsson, Eva Kalová, Marleen Kaptein, Jiří Karnecki, Klára Kepertová, Miroslav Kundrata, Helena Peřinová, Vlastimil Rieger, Milan Řezáč, Marie Slavíková, Jan Sponar, Zuzana Šeptunová, David Šmída, Michal Šperling, Irena Tolarová, Pavlína Valentová, Jan Valeška, Pavel Zahradníček, František Zemek, Hana Zuchnická, Jan Zvara. -- Plzeň : Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, 2015. -- 79 stran : ilustrace (převážně barevné), mapy ; 21 cm. -- Název z obálky. -- ISBN : 978-80-260-9309-1 (v knize neuvedeno ; brožováno).
    Čížek, Martin. Frantík, Dan. Hrafnsdóttir, Hrón, 1967-. Jónsson, Thörólfur. Kalová, Eva. Kaptein, Marleen. Karnecki, Jiří. Kepertová, Klára. Kundrata, Miroslav, 1956-. Peřinová, Helena, 1974-. Rieger, Vlastimil. Řezáč, Milan, 1978-. Slavíková, Marie. Sponar, Jan. Šeptunová, Zuzana. Šmída, David. Šperling, Michal, 1972-. Tolarová, Irena. Valentová, Pavlína. Valeška, Jan, 1980-. Zahradníček, Pavel, 1981-. Zemek, František. Zuchnická, Hana, 1983-. Zvara, Jan, 1982-
    životní prostředí měst. klimatické změny. environmentální rizika. ochrana přírody - Česko. urban ecology. climate changes. environmental risk. nature conservation - Czechia. případové studie. case studies
    502.22:711.4. 551.583. 504. 502.17. (437.3). (078.7)

Počet záznamů: 1