Počet záznamů: 1  

Žáci školou povinní: vícekriteriální sonda

 1. KB 29228
  Vomáčková, Helena, 1958-
  Žáci školou povinní: vícekriteriální sonda / Helena Vomáčková, Vlastimil Chytrý. -- V Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2019. -- 140 stran : ilustrace ; 21 cm. -- Nad názvem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. -- 200 výtisků. -- ISBN : 978-80-7561-222-9 (brožováno).
  Chytrý, Vlastimil, 1984-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
  2016-2018. 2011-2020. empirický výzkum - Česko - 2011-2020. základní školy - Česko. školní úspěšnost. školní neúspěšnost. děti se sociálním znevýhodněním. problémoví žáci. výkonová motivace. autoregulace učení. empirical research - Czechia - 2011-2020. elementary schools - Czechia. school success. academic underachievement. children with social disadvantage. problem pupils. achievement motivation. self-regulated learning. srovnávací studie. monografie. comparative studies. monographs
  001.891-028.46. 373.3. 37.091.212.7-026.18. 37.091.212.7-026.516. 316.346.32-053.2-058.5. 373.3.011.3-052-056.49. 159.947.5:159.944. 159.953.5:159.923.5. (437.3). (048.8)

Počet záznamů: 1