Počet záznamů: 1  

Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989

 1. KB 28445
  Projevy
  Projevy a podoby protirežimní rezistence v komunistickém Československu 1948-1989 / editoři Tomáš Vilímek a Oldřich Tůma. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2018. -- 287 stran ; 21 cm. -- (Česká společnost po roce 1945 ; svazek 14). -- ISBN : 978-80-7285-214-7 (brožováno).
  Vilímek, Tomáš, 1976-. Tůma, Oldřich, 1950-
  1948-1989. protestní hnutí - Československo - 1948-1989. protikomunistický odboj - Československo - 1948-1989. disent - Československo - 1948-1989. veřejné mínění - Československo - 1948-1989. politické názory a postoje - Československo - 1948-1989. protest movements - Czechoslovakia - 1948-1989. anti-communist movements - Czechoslovakia - 1948-1989. dissent - Czechoslovakia - 1948-1989. public opinion - Czechoslovakia - 1948-1989. political views and attitudes - Czechoslovakia - 1948-1989. Československo - společnost a politika - 1948-1989. Czechoslovakia - society and politics - 1948-1989. kolektivní monografie. collective monographs
  323.22. 323.25/.26:329.15. 32.019.5. 32:316.644. 323. (437). (048.8:082)

Počet záznamů: 1