Počet záznamů: 1  

Čekárny mého života

  1. KB 27484
    Reinerová, Lenka, 1916-2008
    Čekárny mého života / Lenka Reinerová ; [z rukopisu německého originálu ... přeložila Olga Walló]. -- 1. vyd. -- V Praze : Labyrint, 2007. -- 84 s., [10] s. obr. příl. : il. ; 20 cm. -- Resumé: Autorka vychází z vlastní životní zkušenosti a nabízí širokou škálu možností, které pod pojmem čekání nastaly v čase či prostoru v různých okamžicích jejího života. Hlubokou a nelehkou životní zkušeností inspirované úvahy nad prožitkem čekání (ve smyslu konkrétním i abstraktním) v nejrůznějších životních situacích vedou autorku k pozastavení nad mnohotvárností tohoto stavu, ať se to týká konkrétního časového prožitku nebo psychického či citového rozpoložení. Ve velkorysém tematickém oblouku, od čekání na zrod nového člověka až po závěrečnou úvahu nad očekáváním jeho konce, se autorka opírá o konkrétní okamžiky a události vlastního života a nenásilně vybízí čtenáře k zamyšlení nad tématem, které přes všechnu moudrost a hloubku nepostrádá prvky určité hravosti.. -- Resumé: V esejisticky laděných a výrazně autobiograficky postavených textech nabízí autorka nejrůznější metamorfózy a variace čekání jako konkrétní situace nebo duševního stavu člověka, vystaveného životu a jeho peripetiím. -- ISBN : 978-80-85935-84-4 (váz.).
    Reinerová, Lenka, 1916-2008. 20.-21. století. pražské německé spisovatelky - 20.-21. stol.. překladatelky - Česko - 20.-21. stol. Prague German women authors - 20th-21st centuries. women translators - Czechia - 20th-21st centuries. německy psané prózy. autobiografické vzpomínky. prose in German. autobiographical reminiscences
    821.112.2(437.3)-3. 929. 821.112.2(437.3)-055.2. 81'25-055.2. (437.3). (0:82-3). (0:82-94)

Počet záznamů: 1