Počet záznamů: 1  

Das Bild der tschechischen Parlamentswahl 2017 in der deutschen Presse

 1. DA 11347
  Ziková, Barbora, 1997-
  Das Bild der tschechischen Parlamentswahl 2017 in der deutschen Presse / Barbora Ziková. -- 2019. -- 54, 15 listů : barevné ilustrace. -- Oponent Mirek Němec. -- Vedoucí práce Georg Schuppener. -- Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je představit obraz českých parlamentních voleb 2017 v německém tisku. Tento obraz je výsledkem analýzy politických komentářů z různých celostátních novin, které byly zveřejněny v říjnu 2017. Zvláštní pozornost je věnována analýze výběru témat a analýze hodnotících jazykových prostředků. Dále jsou představeny základy a metodika textové lingvistiky i politicko-historické kořeny České republiky. Výsledky lingvistické analýzy jsou zasazeny do sociálně-politického kontextu a shrnuty s ohledem na historický vývoj České republiky.. -- Abstrakt: The aim of this work is to present the image of the Czech parliamentary election 2017 in the German press. This image is a result of the analysis of political commentaries from a variety of nationwide newspapers, which have been published in October 2017. Close attention is being paid to the analysis of topic-selection and evaluative language expressions. Furthermore, the basics and methods of the text linguistics and the political-historical roots of the Czech Republic are introduced. The results of the analysis are put into social-political context and summarized regarding the historical development of the Czech Republic.
  Němec, Mirek, 1971-. Schuppener, Georg, 1968-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra germanistiky
  němčina. textová lingvistika. parlamentní volby. politický komentář. Süddeutsche Zeitung. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Tageszeitung. Die Welt. text linguistics. parliamentary elections. political commentaries. bakalářské práce
  811.112.2. 81'42. 324:342.53. (043)378.22

Počet záznamů: 1