Počet záznamů: 1  

Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L.) potencionální indikátor zatížení půdního prostředí manganem

 1. DA 11399
  Bílková, Gabriela, 1995-
  Brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus L.) potencionální indikátor zatížení půdního prostředí manganem / Gabriela Bílková. -- 2019. -- 57 listů, 4 nečíslované listy příloh : barevné ilustrace, grafy. -- Vedoucí práce Emanuel Kula. -- Oponent Milan Švestka. -- Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na obsah manganu v brusnici borůvce (Vaccinium myrtillus L.) a jeho dynamiku změn v průběhu vegetačního období (květen až říjen) na trvalé výzkumné ploše Litvínov. V letech 2010-2018 byly v měsíčním intervalu odebírány vzorky brusnice borůvky a následně analyzovány pomocí indukčně vázané plazmatické optické emisní spektroskopie (ICP-OES). Měření prokázalo, že v průběhu vegetační doby obsah manganu v listech b. borůvky roste, zatímco ve větvičkách zůstává stejný. Součástí práce je i analýza obsahu manganu v listech brusnice borůvky v širším území východního Krušnohoří, společně s obsahem manganu v půdě. Závislost mezi hladinou v listech rostliny a v půdě však nebyla prokázána.. -- Abstrakt: The bachelor thesis is focused on the content of manganese in bilberry (Vaccinium myrtillus L.) and its dynamics during the growing season (May to October) in the permanent research area of Litvínov. In the years 2010-2018, The samples of bliberry leaves and branches were gathered monthly. Manganese content was then analyzed by optical emisson spectroscopy with inductively coupled plasma (ICP-OES). The manganese in bilberry leaves is increasing during the growing season while Mn in branches remains the same. The thesis also includes an analysis of manganese content in bilberry leaves in the wider area of the Eastern Ore Mountains, and a description of manganese in soil. However, a correlation between manganese in bilberry leaves and manganese in soil has not been proven.
  Kula, Emanuel, 1951-. Švestka, Milan. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra přírodních věd
  brusnice borůvka. znečištění půdy. mangan. půda. těžké kovy. Krušné hory. manganese. Vaccinium myrtillus L.. soil. heavy metals. bakalářské práce
  582.688.31. 504.5:502.521. (043)378.22

Počet záznamů: 1