Počet záznamů: 1  

Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku

 1. DA 11158
  Fialová, Kateřina, 1980-
  Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku / Kateřina Fialová. -- 2019. -- 68 stran : grafy, schémata. -- Vedoucí práce Jiří Uhman. -- Oponent Lucie Horáčková. -- Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti společnosti HOPI s.r.o. Pomocí tradičních metod finanční analýzy jsou hodnoceny absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. Pro jasnou interpretaci výsledků jsou spočítány bonitní Kralicekův Quick test a bankrotní index IN05. Analýza je podpořena vybranými ukazateli na bázi CF a ekonomickou přidanou hodnotou. Na základě výsledků jsou navržena opatření, která by mohla pomoci zlepšit finanční situaci společnosti.. -- Abstrakt: The financial productivity of the company HOPI s.r.o. is assessed in the thesis. Absolute and differential indicators as well as financial ratios are analysed using traditional methods of financial analysis. Kralicek Quick test and IN 05 bankruptcy index are calculated for an accurate interpretation of the results. The analysis is supported by chosen CF ratios and Economic Value Added. Based on the results, measures are proposed in order to help improve the financial situation of the company.
  Uhman, Jiří. Horáčková, Lucie. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ekonomie a managementu
  finanční analýza. finance podniku. cash flow. ekonomická přidaná hodnota. bonitní a bankrotní modely. financial analysis. economic value added. solvency and bankruptcy prediction models. bakalářské práce
  657.41/.45. 658.14/.17. 658.14/.15. (043)378.22

Počet záznamů: 1