Počet záznamů: 1  

Hudební výchova na 1. stupni Waldorfských škol

 1. DA 11332
  Simmerová, Karolína, 1997-
  Hudební výchova na 1. stupni Waldorfských škol / Karolína Simmerová. -- 2019. -- 62 listů : noty. -- Vedoucí práce Ivana Ašenbrenerová. -- Oponent Tomáš Oravec. -- Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá výukou hudební výchovy na prvním stupni waldorfských škol. Uvádí dvě základní metodiky výuky v jednotlivých ročnících prvního stupně, charakterizuje hudbu jako takovou, její využití ve vyučování a působení na rozvoj osobnosti dítěte. Zabývá se základními vyjadřovacími prostředky hudby, které se mohou s rostoucím věkem nadále vyvíjet. Určuje, jakými činnostmi je hudba ve výuce podporována a jaké může být její využití napříč předměty. V praktické části se zabývá vznikem a počátky severské mytologie a hudbou severských zemí.. -- Abstrakt: The bachelor thesis deals with teaching music lessons at the first level of Waldorf schools. It presents two basic methodologies of teaching in the particular years of the first level; it characterizes music as such, its use in education and the impact on the development of the child's personality. It deals with the basic means of expression of music that can develop with increasing age. It determines what activities are used to support music in education and how it can be used across other subjects. The practical part deals with the origin and beginnings of Norse mythology and the music of the Nordic countries.
  Ašenbrenerová, Ivana, 1966-. Oravec, Tomáš. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra hudební výchovy
  hudební výchova. hudebně-pohybová výchova. waldorfská pedagogika. základní škola. umělecké vyučování. hra na nástroje. severská mytologie. severská hudba. waldorf pedagogy. elementary school. music education. playing musical instruments. Nordic mythology. Nordic music. bakalářské práce
  78:37.016. [793.3:78]:37.016. 37.091.4. 371.4. (043)378.22

Počet záznamů: 1