Počet záznamů: 1  

Buddhistický chrám - tvůrčí zpracování společenskovědních témat v hodině výtvarné výchovy

 1. DA 11026
  Svobodová, Anna, 1995-
  Buddhistický chrám - tvůrčí zpracování společenskovědních témat v hodině výtvarné výchovy / Anna Svobodová. -- 2019. -- 77 listů : barevné ilustrace, grafy + 1 CD. -- Vedoucí práce Miloš Makovský. -- Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá tématem "buddhismus" a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se věnuje tématu z pohledu společenských věd. Zabývá se buddhismem jako filosoficko - náboženským směrem a jeho kulturou. Pro tento účel je vytvořena didaktická pomůcka - mapa. V praktické části je téma zprostředkováno studentům základní školy v hodinách výtvarné výchovy. Studenti navazují na získané poznatky vlastní tvůrčí prací. Cílem je pochopení základních principů buddhismu a využití těchto znalostí ve výtvarné činnosti studentů.. -- Abstrakt: The bachelor thesis deals with the topic "Buddhism" and is divided into two parts. The theoretical part deals with the topic from the perspective of social sciences. It deals with Buddhism as a philosophical - religious direction and its culture. For this purpose is created a didactic tool - a map. In the practical part, the subject is interpreted to elementary school students in art lessons. Students build on their knowledge through their own creative work. The aim is to understand the basic principles of Buddhism and to use this knowledge in students' artistic activities.
  Makovský, Miloš, 1984-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné výchovy
  výtvarná výchova. buddhismus. vzdělávání. výuka. společenské vědy. art. education. teaching. social sciences. buddhism. bakalářské práce
  72/76:37.016. 24. (043)378.22

Počet záznamů: 1