Počet záznamů: 1  

Výzkum čtenářských preferencí a vztahu ke čtení u dětského čtenáře

 1. DA 10802
  Trpková, Jiřina, 1963-
  Výzkum čtenářských preferencí a vztahu ke čtení u dětského čtenáře / Jiřina Trpková. -- 2019. -- 82 listů : barevné ilustrace, grafy. -- Oponent Blanka Janáčková. -- Vedoucí práce Martin Fibiger. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vztahem dětského čtenáře ke čtení a knihám. Klade si za cíl prostřednictvím výzkumného šetření menšího rozsahu porovnat čtenářství chlapců a dívek a čtenářství dětí žijících na vesnici a ve velkém městě. Výzkum na základních školách provedený metodou dotazníku je zaměřen zejména na to, (1) jestli existuje vztah mezi velikostí sídla a počtem dětských čtenářů, (2) jestli čtou více dívky, nebo chlapci, (3) jestli je rozdíl ve čtenářských preferencích dívek a chlapců (a zda i tady hraje roli velikost sídla) a jestli (4) je možné vysledovat rozdíl mezi vztahem k četbě u chlapců a dívek. V závěru diplomová práce přináší jednak interpretaci zjištěných skutečností, jednak nabízí doporučení pro učitelskou praxi vyplývající z výsledků čtenářského výzkumu.. -- Abstrakt: The thesis deals with young readers relationship to reading and books. It aims, through a small-scale research, to compare readership of boys and girls, and readership of children living in a village and in a big city. The research done at primary schools focuses on: (1) whether there is a relationship between the size of the dwelling and the number of young readers, (2) whether girls or boys read more, (3) whether there is a difference in the girls and boys reading preferences (and whether the size of the dwelling also plays a role here), (4) and whether it is possible to trace some difference in the relationship to reading between boys and girls. In its conclusion, the thesis interprets the researched results and offers recommendations for teaching stemming from the results.
  Janáčková, Blanka, 1951-. Fibiger, Martin, 1964-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  výchova ke čtenářství. dětské čtenářství. práce s dětským čtenářem. dětská četba. vztah ke čtení. čtenářské preference. reader. reading. readership. relationship to reading. reading preferences. diplomové práce
  028.6. 028.1-053.2. 028.5-026.12. 028.5. (043)378.2

Počet záznamů: 1