Počet záznamů: 1  

Rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětových vztazích výtvarné výchovy, informačních a komunikačních technologií a českého jazyka

 1. DA 10546
  Poslušný, Josef, 1991-
  Rozvoj čtenářské gramotnosti v mezipředmětových vztazích výtvarné výchovy, informačních a komunikačních technologií a českého jazyka / Josef Poslušný. -- 2018. -- 112 listů : ilustrace, grafy + 1 CD. -- Oponent Kateřina Dytrtová. -- Vedoucí práce Jitka Kratochvílová. -- Abstrakt: Tato výtvarně-pedagogická práce se zabývá rozvojem čtenářské gramotnosti na základě využití mezipředmětových vztahů ve výtvarné výchově, informačních a komunikačních technologiích a českém jazyce. Předkládá šetření, které se si klade za cíl potvrdit premisu, že čtenářská gramotnost jako komplex dovedností a schopností, nemusí být rozvíjena pouze v hodinách literatury. Tato práce přistupuje k textu a autorskému záměru výtvarnou cestou a pedagogická řada umožňuje žákům lépe propojovat společným tématem výše uvedené předměty a pedagogům plnit stanovené pedagogické cíle.. -- Abstrakt: This art-pedagogical work deals with the development of reading literacy based on the use of interdisciplinary relations in art education, information and communication technologies and the Czech language. It submits an inquiry which seeks to confirm the premise that reading literacy as a complex of skills and abilities does not need to be developed only in literature lessons. This work approaches the text and the author's intention through the artistic way and the pedagogical series enables pupils to better connect the subjects mentioned above to the pupils and the teachers to fulfill the stated pedagogical goals.
  Dytrtová, Kateřina, 1964-. Kratochvílová, Jitka, 1980-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra výtvarné výchovy
  čtenářská gramotnost. výtvarná výchova. týmové vyučování. vyučovací metody. vizuální gramotnost. mezipředmětové vztahy. alternativní pedagogika. text. tandemová výuka. informační a komunikační technologie. český jazyk. ilustrace. reading literacy. visual literacy. cross-curricular relations. alternative pedagogy. tandem teaching. team teaching. art education. information and communication technologies. illustrations. diplomové práce
  028.1. 72/76:37.016. 37.091.312. 371.311.4. 37.091.3. (043)378.2

Počet záznamů: 1