Počet záznamů: 1  

Matematické znalosti a dovednosti na počátku 1. ročníku základní školy

 1. DA 10535
  Altmannová, Monika, 1991-
  Matematické znalosti a dovednosti na počátku 1. ročníku základní školy / Monika Altmannová. -- 2018. -- 115 listů : ilustrace, grafy. -- Vedoucí práce Jan Melichar. -- Oponent Vlastimil Chytrý. -- Abstrakt: Diplomová práce se zabývá matematickými znalostmi a dovednostmi, kterých by děti měly dosáhnout před vstupem na základní školu. Jedná se o využívání matematických pojmů, třídění, porovnávání, přiřazování, orientaci na číselné ose a v neposlední řadě také logické myšlení a tvary. V práci najdeme charakteristiku matematiky, matematické gramotnosti, dítěte i jednotlivých matematických oblastí. Součástí je také výzkum. Ten zkoumá, zda tyto znalosti a dovednosti mají předškolní děti v konkrétních mateřských školách.. -- Abstrakt: Dissertation deals with mathematical knowledge and skills that children should achieve before entering primary school. A use of mathematical concepts, sorting, comparing, matching, orientation on the number line and last but not least logical thinking and shapes. In the dissertation we find characteristics: of math as whole, mathematical literacy of a child and of individual math areas. Part of it is also research which examines whether these knowledge and skills have pre-school children in particular nursery schools.
  Melichar, Jan, 1940-. Chytrý, Vlastimil, 1984-. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra primárního vzdělávání
  matematické myšlení. děti předškolního věku. matematika. matematická gramotnost. matematické představy. mathematics. mathematical literacy. mathematical thinking. mathematical concepts. pre-school child. diplomové práce
  51:165. 316.346.32-053.4. (043)378.2

Počet záznamů: 1