Počet záznamů: 1  

Jugoslávie - Srbsko - Kosovo

  1. EK 425
    Štěpánek, Václav, 1959-
    Jugoslávie - Srbsko - Kosovo : kosovská otázka ve 20. století / Václav Štěpánek. -- Vyd. 1. -- Brno : Masarykova univerzita, 2011. -- 1 online zdroj (471 s.). -- (Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, ISSN 1211-3034 ; č. 396). -- KNIHA JE K DISPOZICI V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ!. -- 500 výt. -- Resumé: Obsáhlá monografie popisuje, jakým způsobem se oblast Kosova a Metochie dostala do svazku nejprve srbského a poté jugoslávského státu, hodnotí vývoj území a etnických vztahů v něm v době trvání královské Jugoslávie a všímá si osudů Kosova a jejího obyvatelstva během druhé světové války. Nechybějí ani nezbytné návraty do historie. Těžiště práce tvoří zevrubné zkoumání historického vývoje kosovské autonomie a vztahů mezi etniky v Kosovu tak, jak se je snažila řešit stranická a státní moc komunistické Jugoslávie. Chronologicky uspořádaný výklad končí oficiálním rozpadem Jugoslávie.. -- Resumé: Vznik, vývoj a fungování kosovské autonomie a komplexní obraz řešení kosovské otázky v průběhu 20. stol., především v rámci poválečné socialistické Jugoslávie. -- Abstrakt: Kosovská otázka je složitým komplexem problémů, vyplývajících z těžkostí soužití místně většinového albánského a menšinového srbského obyvatelstva na malém území uprostřed Balkánu. Předkládaná monografie popisuje snahy o řešení tohoto problému v průběhu 20. století. Kniha podává především obraz komunistických snah o sanaci kosovské otázky, zevrubně ale skicuje i historii dějů spojených s Kosovem v meziválečné královské Jugoslávii a během II. světové války. -- ISBN : 978-80-210-8211-3 (online ; pdf) ISBN (chybné) 978-80-210-5476-9.
    20. století. 1918-1992. autonomie (politologie) - Kosovo - 20. století. etnické konflikty - Kosovo - 20. století. národnostní politika - Jugoslávie. autonomy - Kosovo - 20th century. ethnic conflicts - Kosovo - 20th century. nationality policy - Yugoslavia. Jugoslávie - politika a vláda. Kosovo - politika a vláda - 20. století. Kosovo - národnostní poměry - 20. století. Kosovo - dějiny - 20. století. Yugoslavia - politics and government. Kosovo - politics and government - 20th century. Kosovo - nationalities relations - 20th century. Kosovo - history - 20th century. elektronické knihy. monografie. monographs
    323.17. 316.482. 323.1:314.113. 328/329. 323.1. (497.1). 94(497.115). (048.8)

Počet záznamů: 1