Počet záznamů: 1  

Humor ve škole

  1. EK 405
    Šeďová, Klára, 1974-
    Humor ve škole / Klára Šeďová. -- Vyd. 1. -- Brno : Masarykova univerzita, 2013. -- 189 s. ; 23 cm. -- (Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, ISSN 1211-3034 ; č. 412). -- KNIHA JE K DISPOZICI V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ!. -- 250 výt. -- Resumé: Fenomén školního humoru, a to v prostředí druhého stupně základní školy. -- Abstrakt: Kniha je věnována fenoménu humoru ve školním prostředí. Přináší výsledky původního empirického výzkumu, v němž jako datový zdroj slouží písemná vyprávění žáků a učitelů popisující jejich humorné zážitky ze školy. Prostřednictvím narativní analýzy těchto textů jsou zkoumány jednak typické podoby školního humoru, jednak funkce, které humor plní v sociálním životě a vzájemných vztazích žáků a učitelů. -- ISBN : 978-80-210-8222-9 (online ; pdf). -- 978-80-210-6205-4 (brož.).
    humor - sociální aspekty. humor - pedagogické aspekty. učitel a žák. narativita. sociálněpedagogický výzkum. humor - social aspects. humor - educational aspects. teacher and learner. narratives. social educational research. elektronické knihy. monografie. monographs
    159.942.4. 316. 37. 37.064.2. 303.686:808.543. 37.013.42:001.891. (048.8)

Počet záznamů: 1