Počet záznamů: 1  

Co je ironická věda

  1. EK 347
    Co je ironická věda / István Vörös ; Radim Kopáč (editor) ; z maďarských originálů přeložili Adéla Gálová, Tomáš Vašut a Jiří Zeman. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. -- 1 online zdroj (275 stran). -- KNIHA JE K DISPOZICI V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ!. -- Životopisná data a bibliografie autora. -- Resumé: Soubor studií maďarského bohemisty a postmodernisty, které se zabývají fenomény v české literatuře 19. a 20. století. Studie, eseje a reflexe, které vznikly nezávisle na sobě, dokumentují postupně se rozvíjející autorovo vnímání světa.. -- Resumé: Dílo předního maďarského bohemisty, básníka, oceňovaného též za prózu a dramatické texty. Ironická věda je novou metodou, ironizuje vědu tím, že mezi své badatelské prostředky zařazuje beletrii a vedle logiky též asociaci a intuici. Ironická věda je duší dějin literatury. Šíře badatelského zájmu autora je obrovská, přes dvacet studií představuje česká literární díla, která předznamenala literární vývoj a překročila hranice jedné národní literatury. V přítomných esejích nalezneme různé literární jevy, nahlížené z mnoha zorných úhlů; od díla K.H.Máchy, Vladimíra Holana (jehož je autor i překladatelem), Ladislava Klímy, Patrika Ouředníka (jehož Europeana je zamyšlením nad národní identitou a fenoménem Evropské unie), dále je to Haškův Švejk, Hrabalovy prózy a dílo Milana Kundery, Ludvíka Vaculíka i dalších. Autor mistrně přibližuje českou literaturu maďarskému čtenáři, která je v této zemi velmi oblíbená, nikoli jen pro humor, ale pro svou filozofii, že se neutápí ve všednodenní nepatrnosti, naopak v ní spatřuje celistvost, naplnění smyslu života, i když je také o bezradném tápání v přítomnosti (autor sám obdivuhodně zachází s protiklady a dokáže jejich prostřednictvím přibližovat krásu literatury). - Bibliografie, jmenný rejstřík. -- ISBN : 978-80-246-3547-7 (online : pdf) ISBN (chybné) 978-80-246-3531-6.
    Kopáč, Radim, 1976-. Gálová, Adéla, 1980-. Vašut, Tomáš, 1971-. Zeman, Jiří, 1978-
    česká literatura. literární historie. literární věda. literárněvědné rozbory. interpretace a přijetí literárního díla. Czech literature. literary history. literary studies. literary criticism and history. interpretation and reception of literature. elektronické knihy. monografie. monographs
    821.162.3. 82(091). 82.0. 82.09. 82.07. (048.8)

Počet záznamů: 1