Počet záznamů: 1  

Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století

  1. EK 337
    Stehlík, Petr, 1978-
    Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století / Petr Stehlík. -- Vyd. 1. -- Brno : Masarykova univerzita, 2013. -- 1 online zdroj (217 stran). -- (Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filosofická fakulta, ISSN 1211-3034 ; č. 415). -- KNIHA JE K DISPOZICI V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ!. -- 250 výt. -- Abstrakt: Práce z historické perspektivy a na základě komparativního rozboru dobových pramenů politické a literární povahy souhrnně charakterizuje a vyhodnocuje postavení a úlohu Bosny v chorvatských národně-integračních ideologiích, které udávaly ráz utváření moderního chorvatského národa v 19. století (ilyrismus, jihoslovanství, pravašství). -- ISBN : 978-80-210-8225-0 (online : pdf) ISBN (chybné) 978-80-210-6239-9.
    19. století. národní hnutí - Chorvatsko - 19. stol.. nacionalismus - Chorvatsko - 19. stol.. politické ideologie - Chorvatsko - 19. stol.. geopolitika - Bosna - 19. stol. nationalist movement - Croatia - 19th century. nationalism - Croatia - 19th century. political ideologies - Croatia - 19th century. geopolitics - Bosnia - 19th century. elektronické knihy. monografie. monographs
    329.73. 172.15. 32:316.75. 32:911.3. (497.5). (439.55). (048.8)

Počet záznamů: 1