Počet záznamů: 1  

Adolescence

  1. EK 319
    Macek, Petr, 1956-
    Adolescence / Petr Macek. -- Druhé, upravené vydání. -- Praha : Portál, 2003. -- 1 online zdroj (141 stran). -- KNIHA JE K DISPOZICI V ELEKTRONICKÉ PODOBĚ!. -- Resumé: Autor této práce je odborníkem na sociální psychologii, což se výraznou měrou odráží na jejím pojetí. Problém adolescence je tu nahlížen jednak globálně z hlediska vývojového a psychologického, ale zároveň též významnou měrou z hlediska sociologického. Autor vychází z různých sociologických studií a výzkumů o mládeži, které se uskutečnily v evropském nebo českém měřítku. V první části knihy jeho postřehy na téma dospívání vycházejí převážně ze zahraničních sociologických výzkumů, naopak ve druhé části se orientuje na česká specifika u naší dospívající mládeže. Autorovi se naskytla jedinečná možnost srovnat výzkumy ze začátku 90. let 20. století (posttotalitní generace) s výzkumy ze začátku 21. století (současná generace dospívajících). Srovnáním dochází autor k zajímavým zjištěním o zájmech a prioritách dospívající mládeže, přičemž komentuje i "ožehavá témata", jako je vztah k sexu nebo drogám. G1c3 sosnovcj. -- Resumé: Dospívající mládež v evropských zemích i u nás očima speciálních sociologických výzkumů. -- ISBN : 9788026203216 (online : pdf) ISBN (chybné) 80-7178-747-7.
    mládež - Česko. mládež - Evropa. sociální psychologie. psychologie adolescentů. srovnávací studie. elektronické knihy
    (0.034.2:08). 159.922.8. 316.346.32-053.6. 316.6. (4). (437.3)

Počet záznamů: 1