Počet záznamů: 1  

Problematika dětského diabetika (I. typu) v domácím prostředí

 1. DA 10209
  Poláčková, Radka, 1980-
  Problematika dětského diabetika (I. typu) v domácím prostředí / Radka Poláčková. -- 2018. -- 61 listů : barevné ilustrace, grafy. -- Vedoucí práce Jana Chrásková. -- Oponent Kamila Madarová. -- Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na ošetřovatelskou péči o diabetika I. typu (dětský-juvenilní diabetes) v domácím prostředí. Popisuje problematiku záchytu tohoto onemocnění, kterých vzhledem ke stále se vzrůstajícímu výskytu autoimunitních onemocnění přibývá.. -- Abstrakt: This bachelor thesis is focused on nursing care of children with type I diabetes ( here after referred to as: type I diabetes) in the home environment. It describes the problems of detection of this disease, which, due to the ever increasing incidence of autoimmune diseases, is growing.
  Chrásková, Jana, 1968-. Madarová, Kamila. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
  ošetřovatelství. diabetes mellitus. glykémie. inzulín. děti. glycemia. insulin. children. bakalářské práce
  616-083. 616.379-008.64. (043)378.22

Počet záznamů: 1