Počet záznamů: 1  

Abjection

 1. DA 10337
  Holoubková, Berta, 1993-
  Abjection / Berta Holoubková. -- 2018. -- 35 listů : ilustrace + 1 CD. -- Vedoucí práce Jiří Kovanda. -- Oponent Anetta Mona chisa. -- Abstrakt: Teoretická část mé bakalářské práce se věnuje tématu abjekce, jako momentu degradace ve výtvarném umění. Text analyzuje vybrané umělecké postupy, které pracují s tématem rozpadu, degradace, materiálností. Dotýkám se témat jako je materiál, dekonstrukce, procesuálnost. Závěrem popisuji praktickou část mé bakalářské práce, ve které se zabývám želatinou.. -- Abstrakt: The theoretical part of my bachelor thesis deals with the topic of abjection as a moment of degradation in visual arts. The text analyzes selected artistic approaches that deal with the topic of decay, degradation, materialism. I am touching on themes as material, deconstruction, processuality. Finally, I describe the practical part of my bachelor thesis in which I deal with gelatin.
  Kovanda, Jiří, 1953-. Mona Chisa, Anetta. Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Ateliér performance
  performance (umění). moderní umění. dekonstrukce. bujení. procesuálnost. želatina. objekt. tělo. prase. deconstruction. thrive. processabillity. gelatin. object. body. pig. bakalářské práce
  7.038.531. 7.036/.038. (043)378.22

Počet záznamů: 1